“We Need A Name: Gil Eanes”


“We Need A Name: Gil Eanes”

David Loira

Un paseo por unha cidade, polo seu pasado, polo seu presente e polo seu futuro… Un paseo por cuestións como o tempo, o lugar, o concepto de estar , de nomearse, do descoñecido, da cartografía, da viaxe, do turismo, de explorar, conquistar…

Represéntame Portugal como unha fermosa e doce rapariga campesiña que de costas a Europa, sentada a beiras do mar, cos descalzos pés no bordo mesmo onde a escuma das gemebundas ondas báñallos, os cóbados fincados nos xeonllos e a cara entre as mans, mira como o sol se pon nas augas infinitas. Porque para Portugal o sol non nace nunca: morre sempre no mar que foi teatro das súas fazañas e berce e sepulcro das súas glorias…

(Miguel de Unamuno)

Creación
David Loira

Duración
Máis de 30 minutos, menos de 60 minutos