“Métanse nos seus asuntos”


Métanse nos seus asuntos

Compañía Licenciada Sotelo

Un traballo sobre a presenza. Un só de danza que se move entre a evocación de lugares comúns e a exposición da privacidade, expondo a implicación ou desentendimiento do que mira ou asiste a un acto público e cuestionando a nosa pasividade ante os acontecementos alleos. Alguén dirá que de bo grado se metería nos seus asuntos, pero cales son? Ás veces todo nos concierne e, de súpeto, nada nos toca.

Autoría
Ana Vallés + Nuria Sotelo

Dirección
Ana Vallés

Intérprete
Nuria Sotelo

Escenografía + Iluminación
Baltasar Patiño + Miguel Muñoz

Producido por
Licenciada Sotelo

Duración
45 minutos