La Isla del Tesoro


LA ISLA DEL TESORO / ES

Natural de Trubia (Oviedo) e afincado en Santiago de Compostela, La Isla del Tesoro é archiconocido na cidade polo eclecticismo que caracterizan as súas sesións, tanto na variedade de estilos musicais como nos medios que utiliza para realizalas. Nas súas sesións non se centra exclusivamente na parte máis bailable da noite, se non que tenta tamén que o público aprecie só o escoitar a música, as diferentes capas de son ou simplemente unha bonita melodía. Fotografía: Alberto García-Alix.